TŁUSZCZE Z UMIAREM

Od wielu lat prowadzi się na świecie bardzo intensywne badania dotyczące roli tłuszczów w pokarmie człowieka. Wszyscy naukowcy zgodnie twierdzą, że udział tłuszczu w diecie zdrowego człowieka nie powinien przekraczać 25 do 30% łącznego zapotrzebowania energetycznego.

Szkodliwy jest nadmiar każdego tłuszczu, ale nadmiar tłuszczów zwierzęcych szkodzi bardziej niż nadmiar tłuszczów roślinnych. Spożywanie tłuszczów roślinnych jest korzystne w takim stopniu, w jakim zastępują one w diecie tłuszcze nasycone. Dlatego też należy dążyć do zwiększenia proporcji tłuszczów roślinnych w diecie, ale nie do zwiększenia tłuszczu w ogóle. Utwardzanie olejów polega na wytworzeniu z nich kwasów nasyconych, a więc spożywanie nadmiaru tłuszczów pochodzących z margaryn jest równie niekorzystne, i to proporcjonalnie do stopnia ich utwardzenia. Lepsze jest więc spożywanie tzw. margaryn miękkich, ponieważ zawartość tłuszczów nasyconych jest w nich bardzo niewielka. Filmy reklamowe zachęcające do spożywania margaryn, jako środków pomagających zmniejszyć poziom cholesterolu, są tylko częściowo prawdziwe.

Niezbędne dla organizmu człowieka w odpowiednich ilościach są wielonienasyco- ne kwasy tłuszczowe omega-6 i omega-3, których organizm sam nie potrafi syntetyzować. Źródłem kwasów omega-6 są niektóre oleje roślinne, natomiast kwasy omega-3 są zawarte głównie w tłuszczach rybich, np. makreli i śledzia. Jak wynika ze współczesnych badań, kwasy omega-3 spożywane w odpowiednich ilościach mogą zmniejszyć zagrożenie chorobą niedokrwienną serca, zmniejszają przypuszczalnie dolegliwości u osób ze schorzeniami gośćcowymi, a także mają duże znaczenie w ciąży, m.in. dla rozwoju ośrodkowego układu nerwowego i narządu wzroku u płodu. Kwasy te poprawiają profil lipidowy krwi, m.in. przez obniżenie stężenia triacyloglicerolów oraz korzystny wpływ na frakcje HDL cholesterolu, zwłaszcza w niektórych dyslipidemiach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>