Ultradźwięki mogą być…

Ultradźwięki mogą wnikać do organizmu drogą słuchową (zwłaszcza w niższym podzakresie), ale także całą powierzchnią ciała. Brak odpowiednich receptorów powoduje, że za pomocą zmysłów człowiek nie odczuwa ich działania. W obrębie narządu słuchu stwierdzono szkodliwe ich oddziaływanie na ucho wewnętrzne, objawiające się jego bólami, zawrotami głowy, zaburzeniami równowagi, nudnościami, sennością w ciągu dnia i nadmiernym zmęczeniem. Najnowsze badania wykazały, że hałas ultradźwiękowy powoduje zaburzenie procesów termoregulacji ciała człowieka: obserwowano wzrost temperatury o 0,5 do 0,7″C. Właściwości ultradźwięków znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle i medycynie. W płuczkach ultradźwiękowych odbywa się odtłuszczanie powierzchni metalowych, ultradźwiękowymi drążkami w najtwardszych strukturach wierci się otwory o dowolnych kształtach, w medycynie używa się urządzeń ultradźwiękowych do rozbijania kamieni nerkowych i miejscowego nagrzewania chorych tkanek na regulowanej głębokości. Przytoczone przykłady wskazują, że nawet lecznicze właściwości ultradźwięków mogą stanowić zagrożenie, przede wszystkim dla osób obsługujących urządzenia, gdyż w dłuższych przedziałach czasu stykają się one z końcówkami emitującymi fale ultradźwiękowe, nieraz o bardzo dużych energiach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>