W wyniku stymulacji rozrostu

jednak coW wyniku stymulacji rozrosturaz bardziej się kurczy w wyniku technokratycznej działalności człowieka, wyzwalającej zmętnienie atmosfery zawieszonym pyłem, ograniczającym dostęp światła słonecznego. Z drugiej strony następuje niszczenie warstwy ozonowej, co prowadzi do nadmiernego promieniowania szkodzącego organizmom żywym. Jest to również wynik zaburzenia podstawowych mechanizmów warunkujących stan równowagi w przyrodzie. Dchdzi do niego na skutek gromadzenia różnych toksycznych odpadów stałych, ciekłych i gazowych, które niszczą organizmy roślin zielonych i ludzi. Niektóre obserwacje wskazują na szybki wzrost liczby stanów chorobowych i osób cierpiących z ich powodu.

W wyniku stymulacji rozrostu oraz niekorzystnej mutagenezy, przy nierzadko osłabionej, m.in. niedoborem magnezu (Mg2+), odporności układu chromosomalnego na wpływy mutagenne czynników środowiskowych czy też na skutek współwys- tępujących wpływów immunosupresyjnych może nastąpić wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne, w tym również nowotworowe.

W następstwie nadmiaru stresów, wysiłku, nieprawidłowych nawyków, niezdrowego stylu życia oraz niewłaściwego odżywiania zwiększa się liczba chorych z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Nagłe zgony z powodu zawału serca lub w wyniku zaburzeń rytmu serca są m.in. skutkiem niedoboru potasu (K+) i magnezu (Mg2+). Wzrasta liczba osób otyłych, ze zwiększoną podatnością na występowanie cukrzycy, hiperlipidemii, choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego i udarów mózgu, co jest wynikiem m.in. stresów, błędów żywieniowych, nikotynizmu, alkoholizmu i toksycznych wpływów środowiska.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>