Wapń

Obecny w wodach twardych magnez (Mg) jest niezbędny dla przebiegu różnych reakcji biochemicznych, wpływa na syntezę białek i przemianę węglowodanów, jest odpowiedzialny za stabilizację i naturalną odporność układu chromosomalnego człowieka, za mutacyjne i teratogenne wpływy środowiskowych substancji chemicznych, tzw. promieniowań jonizujących (np. rentgenowskie, radioaktywne), a także odgrywa zasadniczą rolę w procesach przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego, skurczach mięśni oraz w kształtowaniu właściwych stanów psychicznych.

Zasadniczymi objawami niedoboru magnezu są: pobudliwość nerwowo- -mięśniowa, a następnie nieprawidłowy metabolizm cukru, miażdżyca, skłonność do zakrzepów i reakcje alergiczne. Istnieje dodatnia zależność między stężeniem jonów magnezu w osoczu a wynikami testów określających sprawność psychofizyczną.

Wapń (Ca), obecny w wodach twardych, oprócz magnezu i fosforu niezbędny do budowy i prawidłowej funkcji tkanek podporowych i ochronnych organizmu, takich jak kość, chrząstka czy skóra, wpływa także na prawidłową kurczliwość i pobudliwość m.in. komórek mięśniowych, ścian naczyń i mięśnia sercowego, na krzepliwość krwi oraz działa przeciwuczuleniowo i przeciwwysiękowo.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>