Wchłanianie

Wchłanianie i wykorzystywanie wapnia do budowy kości ułatwiają ćwiczenia siłowe, dlatego przy systematycznym wysiłku kości wzmacniają się. Uczyńmy uprawianie ćwiczeń codziennym zwyczajem, aby zachować zdrowe mięśnie i kości.

W przewodzie pokarmowym dorosłego człowieka można wyróżnić około 400 gatunków bakterii. Ekosystem przewodu pokarmowego składa się z trzech grup bakterii:

-1) bakterii tlenowych (Enterobacteriaceae, Stapliylococcus, Bacillus, Pseudo- monas, Shigella, Salmonella), 2) bakterii tlenowych (Bacteroidaceae, Eubacterium, Peptococcaceae, Veilonel- la, Clostridium),

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>