Wchłanianie

Wchłanianiu sprzyja duża powierzchnia wymiany i bariery w postaci nabłonków pęcherzyków płucnych i naczyń włosowatych. Kumulacja ołowiu w drogach oddechowych człowieka zależy od wielkości cząsteczek oraz szybkości wymiany gazowej w płucach. W organizmie istnieją strefy szczególnie bronione przed przedostawaniem się czynników szkodliwych. Są to bariery: krew-mózg, krew-płyn mózgowo-rdzeniowy, krew-jądra, a także bariera łożyskowa. Pokony-

wanie ich przez metal jest utrudnione, lecz w życiu płodowym i podczas dalszego rozwoju dziecka przepuszczalność tych barier jest większa, dlatego w tej fazie życia osobniczego metale są szczególnie niebezpieczne.

Po przedostaniu się do wnętrza ciała metale nie rozmieszczają się równomiernie, lecz kumulują się w określonych narządach. Głównym miejscem odkładania się większości metali jest tkanka kostna. Metale po związaniu się na jej powierzchni wchodzą w kryształy hydroksyapatytu w miejsce wypieranego stamtąd wapnia. Część z nich pozostaje tam do końca życia, a część w wyniku procesów przebudowy kości może ponownie wracać do osocza. Na ich obecność są narażone ważne narządy, jak: wątroba, nerki, płuca, serce, układ nerwowy, komórki nabłonkowe, gruczoły dokrewne, białka surowicy i komórki krwi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>