Wirus HIV

Wirus HIV jako wywołujący AIDS wybiórczo atakuje poszczególne krwinki białe, które są podstawą koordynacji mechanizmów obronnych organizmu. Gdy krwinki te ulegną zniszczeniu w procesie mogącym trwać przez pewien okres, zakażona osoba staje się podatna na wiele chorób zakaźnych i pasożytniczych oraz nowotworów, na które człowiek z nie uszkodzonym układem odpornościowym jest uodporniony. Zakażenia, jakim ulega organizm pozbawiony normalnych sił obronnych, a więc

bezradny wobec nich, nazywane są oportunistycznymi. Zakażenia oportunistyczne i nowotwory (np. mięsak Kaposiego) wskazują na niedobór immunologiczny wywołany zakażeniem HIV. Ponadto HIV może atakować komórki nerwowe, powodując zaburzenia neurologiczne.

Gdy HIV penetruje komórkę, łączy się z materiałem genetycznym komórki gospodarza. Konsekwencją tego jest zakażenie, które-jak większość wirusologów sądzi – trwa przez całe życie. Kliniczne objawy i symptomy zakażenia HIV są złożone. Zakażenie to nie jest równoznaczne z zachorowaniem. Jedynie u części osób zakażonych, po kilkumiesięcznym lub znacznie dłuższym, kilkuletnim okresie wylęgania, mogą wystąpić kliniczne objawy AIDS, do których można zaliczyć zarówno zakażenia oportunistyczne, jak i spowodowane przez HIV. Zakażenie HIV można podzielić na fazy:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>