WODA PITNA ŹRÓDŁEM ZDROWIA LUB CHOROBY

Woda jest tym składnikiem środowiska przyrodniczego, z którym człowiek jest najsilniej związany i którego wpływom podlega najdłużej. Odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu środowiska wewnętrznego i tym samym zdrowia lub choroby człowieka. Zazwyczaj w ciągu wielu lat życia w dominujący i trwały sposób korzystamy z określonych źródeł wody pitnej (studnia, wodociąg)

o określonym, zwykle dość stałym składzie mineralnym i stopniu czystości. Woda jest zasadniczym składnikiem organizmu, stwarzającym podstawowe środowisko wewnętrzne dla przebiegu wielu reakcji chemicznych, procesów syntezy i rozpadu, jest rozpuszczalnikiem dla wielu związków chemicznych oraz przenośnikiem ciał rozpuszczonych i napęczniałych, w tym wielu witamin, enzymów, hormonów, substancji odżywczych, budulcowych i pozostałości procesów przemiany materii. Pośredniczy jako środek wymiany między krwią a komórkami. Woda jest też bardzo

ważną częścią pożywienia i aczkolwiek nie zalicza się jej do składników odżywczych, musi być przyjmowana regularnie i w odpowiednich ilościach. Jej podaż i utrata po-winny się bilansować, a bilans musi być zrównoważony, tzn. organizm w ciągu doby powinien tyle przyjmować wody w różnych postaciach, ile jej traci.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>