WYMOGI ZDROWOTNE SPOŻYWANYCH POKARMÓW

Pożywienie naturalne, będące wytworem ludzkiej działalności w środowisku przyrodniczym, zawsze ujawni stan, w jakim to środowisko się znajduje. Człowiek zmierzając do jak najkorzystniejszych rezultatów nie zawsze może wytworzyć pożywienie najlepsze z punktu widzenia jego zdrowotności. Wiąże się to częściowo z wtórnym efektem degradacji i kontaminacji środowiska, tj. nadmiernym nawożeniem, nieracjonalnie dużą chemizacją środkami ochrony roślin, stosowaniem detergentów, nie oczyszczanymi ściekami (zawierającymi pasożyty, drobnoustroje chorobotwórcze i nadmiar związków azotowych), fizycznym niszczeniem gleby (odkrywki, hałdy przyfabryczne), osadzaniem się metali ciężkich z gazów spalinowych, rozmakaniem hałd i wypłukiwaniem z nich, a w konsekwencji przenikaniem do otaczającego je środowiska glebowego i wody, substancji toksycznych, a ponadto z opadami zanieczyszczeń przemysłowych z atmosfery, różnorodnymi odpadami poprodukcyjnymi itd.

Konsekwencją tego wszystkiego są produkty spożywcze niepełnowartościowe ze względu na niedobór tych czy innych naturalnych składników odżywczych, biopierwiastków czy witamin – z jednej strony, oraz obecność pierwiastków toksycznych (np. ołowiu, arsenu, chromu, kadmu, rtęci, niklu, cyny, radionuklidów itd.) i różnych niepożądanych związków chemicznych (np. nitrozoaminy, mikotok- syny) – z drugiej. Wszystko to nie jest obojętne, a wręcz przeciwnie, przy wysokich stężeniach może być nawet chorobotwórcze dla organizmu człowieka.

W badaniach epidemiologicznych, eksperymentalnych, analitycznych oraz obser-wacjach klinicznych wykazano m.in., że: 1) nadmiar fluoru powoduje odwapnienie kości, spontaniczne złamania i wiele innych objawów choroby, zwanej fluorozą

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>