Zdrowie

Zdrowie jest wypadkową czynników wewnętrznych (wrodzonych) i zewnętrznych (środowiskowych). Człowiek sam stwarza nowe warunki środowiska, które wymagają dostosowania się do nich. Promocja zdrowia, jako najbardziej opłacalna „inwestycja zdrowotna”, szczególnie u dzieci jest wielokrotnie tańsza niż leczenie. Medycyna musi śledzić niebezpieczeństwa wynikające z zagrożeń (genetycznych i środowiskowych) i wkraczać ze swoją wiedzą w sytuacjach szkodzących zdrowiu.

Zdrowia i choroby nie wystarczy rozpatrywać jedynie w aspekcie biologicznym, lecz należy też uwzględniać uwarunkowania psychiczne, moralne i środowiskowe. Już Hipokrates twierdził, że nie można zrozumieć człowieka i jego dolegliwości, a tym bardziej mu pomóc, jeżeli nie pozna się otoczenia, w którym żyje.

Miarą postępu nie może być ani sama technologia, ani materialny standard życia. Społeczeństwo zaniedbane pod względem zdrowotnym, moralnym lub środowiskowym nie jest postępowe, choćby nawet było najbogatsze lub korzystało z najbardziej zaawansowanej techniki. Człowiek ma prawo do zdrowia i życia w czystym środowisku.

Poprawę zdrowotności ludzi i profilaktykę tak licznych obecnie chorób cywiliza-cyjnych, w tym też alergicznych, można uzyskać przez suplementację magnezu oraz eliminowanie zanieczyszczeń i zahamowanie degradacji naturalnego środowiska życia człowieka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>