Żelazo w krwiobiegu

Metale są również składnikiem witamin i hormonów. Duże znaczenie w organizmie mają występujące w odpowiednich ilościach: żelazo, wapń, magnez, miedź, cynk, mangan.

Żelazo w krwiobiegu łączy się z białkiem transportowym transferryną. Większość dostępnego żelaza organizm zużywa do syntezy barwnika krwi – hemoglobiny oraz mioglobiny – rezerwuaru tlenu w mięśniach. Organizm gospodaruje żelazem oszczędnie. Powstające podczas rozpadu starych krwinek czerwonych w śledzionie, jest ponownie wykorzystywane do syntezy nowych cząsteczek hemoglobiny w czerwonym szpiku kostnym. Niedobory mogą występować przy niewłaściwej diecie dzieci i niemowląt, a u dorosłych mogą powodować krwawienia.

Wapń odpowiada m.in. za tworzenie sygnału błonowego przez regulację prądów sodowych i potasowych, przepływających przez błony biologiczne. Jony wapnia, jako tzw. drugi przekaźnik, regulują stężenie cyklicznych nukleotydów, odpowiadają za skurcz mięśni, uwalnianie neuroprzekaźników, ruchliwość komórek niemięś- niowych, komunikację międzykomórkową, krzepnięcie krwi, aktywację wielu enzymów. Obecność wapnia w znacznym stopniu redukuje toksyczność wielu metali ciężkich w przewodzie pokarmowym, a także w innych narządach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>